Október – mesiac úcty k starším

Tak ako po lete prichádza jeseň, tak aj v živote človeka mladosť pominie a vystrieda ju staroba. Prichádza nenápadne, pomaly a nedá sa jej vyhnúť. 1. októbra si pripomíname Medzinárodný deň starších, zároveň je október mesiacom úcty k starším. Je to mesiac, kedy nielen staršia generácia vníma vlastný vek a obhliada sa v spomienkach do zapísaných stránok knihy života, ale aj mladšia generácia si väčšmi uvedomuje pevné miesto, ktoré v ich živote zaslúžene patrí starým rodičom. Úcta k človeku je veľmi dôležitá a nielen v tomto mesiaci. Je prejavom slušnosti človeka a mala by byť súčasťou každého z nás.

Mesiac úcty k starším sme si pripomenuli aj my 26.10.2023 o 14.00 hodine besiedkou s malým občerstvením ako prejav vďaky a úcty.

Milí seniori, prajeme Vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo života. Roky, ktoré máte pred sebou, prežite obklopení láskou a pozornosťou svojich najbližších. Nech sú dni vášho zrelého veku preteplené vďačnosťou nás všetkých. Nech je pre Vás jeseň života plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie Vášho života.

Natália Bajtošová | 26.10.2023 15:33:18 | Aktivity v oblasti prevencie, Charitatívne aktivity, Fotogalérie, Rodičia