Objavovali sme ľudské zmysly

V rámci Dňa vedy dňa 7. 11. 2017 navštívilo spolu v 2 blokoch 27 žiakov interaktívnu výstavu Ľudské zmysly v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči. Dominantou najväčšej miestnosti stálej expozície je nadrozmerná kocka. Obvod nadrozmernej kocky je zameraný na štyri ľudské zmysly (hmat, zrak, sluch a čuch). Tie si žiaci overili prostredníctvom jednoduchých kvízových otázok. Vo vnútri kocky sa nachádza simulovaný tmavý priestor – domácnosť pre nevidiacich, ktorý návštevník spoznáva prostredníctvom hmatu a zvuku. Nachádza sa tu model časti kuchynskej linky a predmety bežnej dennej potreby pre nevidiaceho človeka.

Miestnosť je rozdelená na dve časti. Pravá strana ponúka návštevníkovi spoznávať rôzne historické kompenzačné, učebné pomôcky, hry a reliéfne mapy pre nevidiacich. Na ľavej strane miestnosti sú vystavené kompenzačné, učebné pomôcky pre nepočujúcich.

Táto časť expozície ponúka návštevníkovi možnosť napríklad napísať text v Braillovom písme na Pražskej tabuľke pomocou bodkovadla, či pochopiť fungovanie kochleárneho implantátu prostredníctvom zväčšeného funkčného modelu a omnoho viac.

Naši žiaci boli veľmi aktívni, zapájali sa do debát či aktivít a živo sa zaujímali o vystavené exponáty.

M. Hvilová

Natália Bajtošová | 8.11.2017 11:37:43 | Fotogalérie, Študenti