• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Nový biotechnologický projekt

Erasmus___jpg_

V šk. roku 2015/2016 Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči rozbehlo nový dvojročný medzinárodný projekt financovaný z prostriedkov Únie v rámci programu ERASMUS+ s názvom European Challenges in Sustainable Energy Production by Biotechnology“ zameraný na štúdium vývoja nových foriem udržateľných foriem energie, ktorý má žiakom na experimentálnej úrovni priblížiť možnosti vývoja zdrojov energie prostredníctvom biotechnologických postupov, ako je napr. produkcia bioplynu alebo etanolu prostredníctvom mikroorganizmov. Do projektu je zapojených 10 škôl z 9 krajín – Nemecko – Hamburg, Pforzheim), Rakúsko (Viedeň), Francúzsko (Évreux), Česká republika (Brno), Litva (Vilnius), Turecko (Istanbul), Grécko (Atény), Maďarsko (Miškolc) a Slovensko v zastúpení Gymnázia sv. Františka Assiského z Levoče.

V dňoch od 04.10. 2015 do 10.10. 2015 sa koordinátorky projektu na našej škole zúčastnili prvého projektového stretnutia vo Vilniuse (Litva), kým ďalšie stretnutie v tomto prípade už experimentálne bude prebiehať vo februári 2016 v nemeckom Pforzheime.

RNDr. Lucia Bizoňová

POZNÁMKA: NA a Komisia nie sú zodpovedné za uvedený text a názory autora a za prípadné použitie informácií obsiahnutých v tomto oznámení alebo publikácii.
Natália Bajtošová | 13.10.2015 19:16:33 | Fotogalérie, Projekty