Noc so sv. Františkom

Chceš sa učiť a zlepšovať? - Organizuj! Bystrí študenti sú radosťou školy, ale aktívni, ktorí na seba vezmú ťarchu pripraviť aktivity pre ostatných spolužiakov a ešte vo svojom voľnom čase, sú pre školu požehnaním.

Členovia školského parlamentu hľadali tipy na nové atraktívne podujatia pre svojich spolužiakov a rozhodli sa oprášiť starší formát prespávačky v škole s užitočným obsahom Noc s Bibliou. Podujatie nazvali Noc so svätým Františkom, oslovili vedenie školy, pozvali hostí, rodičovskú radu poprosili o vyrátaný rozpočet a sponzoring od Spiš Marketu Levoča. Patrón školy mohol prenocovať v škole a zastrešiť večer a noc v priestoroch Gymnázia sv. Františka v Levoči s duchovným obsahom.
Zaujímavé rozprávanie pána profesora Františka Trstenského, kežmarského dekana a biblistu, odštartovalo pestrú paletu aktivít. Zreálnil poslucháčom typické predstavy o lampách múdrych a hlúpych panien, papyrusových zvitkoch, o podobe jaslí Ježišovho narodenia či rieky Jordán, v ktorej bol pokrstený.
V hre Premýšľaj a hľadaj rozhodovala o úspechu tímov dobrá intuícia a navigácia. Správne tajničky avizovali ďalší program. Večerná svätá omša mala tiež osobité čaro. Otec Patrik, levočský kaplán, nabádal k prežívaniu všetkých bežných i výnimočných okamihov s radosťou, lebo otvára každé srdce a púšťa doň Pravdu. „Ty nám dávaš nohy jeleníc“ sa nieslo na konci slávenia Eucharistie gymnaziálnym kostolom až dvakrát. Už za úplnej tmy, len so svetlami mobilov sa nám poodhalil prastarý kláštor minoritov, bývalé sídlo cirkevného gymnázia, s impozantnou krížovou chodbou, ktorá je architektonickou súčasťou tohto chrámu. Ďalšie tóny zborového spevu novosformovaného speváckeho telesa v refektári krížovej chodby ešte prehĺbili zážitok spoločenstva, ktoré gymnazisti vytvorili. Parádna akustika aj autentická radosť.
Skladačka programu pokračovala ďalej, dostalo sa všetkým podľa chuti: eRko tance v telocvični, escape dobrodružná pátracia hra, spoločný či triedny film alebo iba posedenie v Čajovni svätého Františka, vyberal si každý.
Boli takí, čo chceli spať, a nespali, čo nechceli spať, a unavení si zdriemli, a jeden študent, ktorý zaspal päť minút pred prvým piatkovým zvonením. Zostalo už len prežiť rozvrh posledného dňa vyučovania pred víkendom.
Kto sa ale naučil najviac? Zopakovať podujatie? S rovnakými nedokonalosťami a chybami? Členovia školského parlamentu a najmä hlavná organizátorka Veronika už poznajú odpovede. Ako predísť časovému sklzu? Ako ustriehnuť optimálny počet študentov? Odpovede im dala vlastná evalvácia a spätná väzba od spolužiakov, ktoré ich posunuli vpred. Obe strany, organizátori aj zúčastnení, už vedia, že v budúcom školskom roku prespávačka v škole naisto bude. A s menším počtom slabín.

Veronika a Samo, členovia ŠP
a spoluorganizátori Noci so sv. Františkom

Natália Bajtošová | 11.6.2022 07:11:21 | Duchovný program, Fotogalérie, Žiacka školská rada