Nemčina inak

Kedy? –  1.3.2017

S kým? –  S animátorkou Majkou a prímou A

Prečo? –  Lebo naša škola je zapojená do projektu Goetheho  inštitútu – Chceme vedieť nemecky!

Aké to bolo? – Učili sme sa nové slovíčka pomocou rôznych hier, súťaží a pomôcok. Počas celej animačnej hodiny nás do rôznych aktivít uvádzal pomocou krátkeho videa Marián Čekovský , ktorého snom je tiež naučiť sa po nemecky.

Aké to bolo?  –  Super, veď si pozri fotky!

Natália Bajtošová | 13.3.2017 13:51:18 | Projekty, Žiacke projekty