„Nech sa všetko medzi Vami deje v láske.“

Členovia školského parlamentu sa inšpirovali životom sv. Valentína. Ten sa stal známym vďaka svojmu svätému životu, láske a zhovievavosti, horlivému účinkovaniu a zázrakom, ktoré robil. Dnešný deň bol pre naše spoločenstvo láskavý, zázračný, ale aj zábavný a oddychový.

Počas veľkej prestávky sme mali možnosť spoločne si zaspievať či vypočuť známe „lovesongy“ v podaní našich šikovných žiakov a potešiť muffinom, ružou či listom svojich kamarátov, spolužiakov i učiteľov. Tombolové maličkosti nám z lásky a s láskou pripravili p. uč. Bizoňová a Bajtošová.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali pri organizácii tejto akcie.

 Školský parlament

Natália Bajtošová | 14.2.2023 16:53:47 | Fotogalérie, Žiacka školská rada