Návšteva diecézneho administrátora Mons. J. Kuboša

Spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš navštívil našu školu. V krátkosti sa prihovoril veselému a družnému spoločenstvu celého nášho gymnázia: „Je namieste iskra, ktorú máte. Stále rozdávajte radosť, pretože radosť rozdávaním rastie. Ak potešíte blížnych, je to prejavom lásky a láska nás robí dokonalými.“

Mali sme príležitosť i zablahoželať Otcovi biskupovi v deň jeho životného jubilea a zaželať mu hojnosť Božej milosti, zdravia a požehnania. Nech je pastierom podľa vzoru Ježiša Krista.

 

Natália Bajtošová | 28.2.2022 18:40:42 | Duchovný program, Fotogalérie