Nástup po vianočných prázdninách

Vážení rodičia, milí žiaci Gymnázia sv. Františka Asisského v Levoči,
po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne 10. januára 2022. Od tohto termínu sa zároveň budú školy opäť riadiť takzvaným Školským semaforom, platným od 26.11.2021.
K najdôležitejším zmenám tohto aktualizovaného dokumentu patria nasledovné:

– školy sa nebudú zatvárať plošne rovnako ako v predchádzajúcom období. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ.
– rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.
– výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať.
– na školách budú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva opäť povinné rúška
– rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole spôsobom, ktorý určí škola (oznamom prostredníctvom edupage)
Celé znenie aktualizovaného Školského semaforu si môžete preštudovať TU:
https://www.minedu.sk/data/att/21336.pdf

Všetkým rodičom, žiakom, zamestnancom a priateľom našej školy vyprosujeme v roku 2022 hojnosť Božích milostí, veľa zdravia, pokoja, radosti, elánu a krásnych spoločných chvíľ.

Natália Bajtošová | 5.1.2022 17:47:05 | Oznamy