Najlepšie dejepisárky Slovenska máme na GSFA v Levoči

Jubilejný 10. ročník celoštátneho kola Dejepisnej olympiády sa v tomto roku uskutočnil v dňoch 2.5. – 4.5.2018 v nádhernom prostredí Smolenického zámku. Históriou dýchajúce múry zámku grófa Jána Pálfiho vytvorili nielen nádhernú kulisu tejto súťaže, ale určite podnietili všetkých účastníkov k ešte lepším dejepisárskym výkonom. Víťazi krajských kôl najprv preukazovali svoje vedomosti z dejín v náročnom teste a následne obhajovali svoje práce z histórie pred prísnou odbornou porotou pod vedením predsedníčky celoštátneho kola Dejepisnej olympiády PhDr. Ľubice Kázmerovej, CSc. z Historického ústavu SAV v Bratislave.

Tento rok sme mali zastúpenie v oboch kategóriách stredoškolákov. V kategórií A, v ktorej si súťažiaci mohli vybrať ľubovoľnú tému z regionálnych dejín, našu školu reprezentovala Dominika Salanciová z II.A, ktorá obhajovala svoju prácu pod názvom Podoby Mestskej knižnice v Levoči v 20. storočí.

Viktória Cehuľová z III.A si vybrala kategóriu B, zameranú v tomto roku na „Rok 1918 v slovenských dejinách“. Viki obhajovala svoju prácu pod názvom Vplyv vzniku ČSR v roku 1918 na obyvateľstvo Spiša.

V celkovom súčte bodov za vedomostný test, práce a ich obhajobu získali obidve naše mladé historičky –  Dominika Salanciová  (kat. A) i Viktória Cehuľová (kat. B) suverénne najvyšší počet bodov vo svojich kategóriách a čo im obom vynieslo 1. MIESTO v CELOŠTÁTNOM KOLE DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY.

Viki Cehuľová zároveň získala mimoriadnu cenu v podobe encyklopédie „História“ venovanú vydavateľstvom IKAR za 5 násobnú účasť na Celoštátnom kole Dejepisnej olympiády. Okrem nej bola za mimoriadne výsledky pri príprave svojich žiakov ocenená aj vyučujúca dejepisu PhDr. Soňa Polláková.

GRATULUJEME k vynikajúcemu úspechu a ďakujeme za super reprezentáciu školy. Viac informácií TU, výsledkové listiny TU.

P.S. Viac sa vyhrať nedalo 🙂

Natália Bajtošová | 9.5.2018 18:38:56 | 2017/2018, Olympiády