Najlepší dejepisár Slovenska

V dňoch 3.-5.5.2017 sa uskutočnilo celoštátne kolo v poradí už 9. ročníka Dejepisnej olympiády. „Dejepisárska elita Slovenska“ – ako nazvala účastníkov tejto súťaže predsedníčka PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. z Historického ústavu SAV v Bratislave, si tento rok zmerala svoje sily v malebnom prostredí Trenčianskych Teplíc.

Víťazi krajských kôl najprv preukazovali svoje vedomosti z dejín v náročnom teste a následne obhajovali svoje práce z histórie pred prísnou odbornou porotou. Zatiaľčo v kategórií A si mohli aj tento rok súťažiaci vybrať ľubovoľnú historickú tému, ktorú vo svojej práci spracovali, v kategórií B je každý rok porotou vybraný len jeden tematický okruh pre vypracovanie historického projektu.

Žiačka II. A triedy Viktória Cehuľová si vybrala kategóriu B, zameranú v tomto roku na Vzdelanie a osvetu, v ktorej obhajovala svoju prácu pod názvom Rímskokatolícka chlapčenská ľudová škola v Levoči. Táto škola v minulosti sídlila v budove terajšieho Mestského úradu v Levoči.

V celkovom súčte bodov za vedomostný test, prácu a jej obhajobu získala naša Viki suverénne najvyšší počet bodov v oboch kategóriách a získala tak nielen 1. MIESTO v CELOŠTÁTNOM KOLE DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY v kategórií B, ale súčtom bodov sa tak zároveň stala aj najlepšou dejepisárkou Slovenska medzi stredoškolákmi.

GRATULUJEME k vynikajúcemu úspechu a ďakujeme za super reprezentáciu školy!

Natália Bajtošová | 7.5.2017 16:01:57 | 2016/2017, Fotogalérie, Olympiády