Musica Camerata

Komorný miešaný mládežnícky zbor

musica_camarata

Komorný miešaný mládežnícky zbor MUSICA CAMERATA
Zbormajster: Mgr. Petronela Procházková
Hlasový pedagóg, korepetítor, dirigent: Mgr. Martina Procházková, PhD.
Počet spevákov: 25
Rok založenia: 2003/2004, od založenia školy fungoval zbor František, ktorý sa podieľal na hudobnej stránke liturgie, založili ho žiaci našej školy.
Kontakt: nelkaproch@azet.sk

Stručná charakteristika zboru MUSICA CAMERATA
Komorný miešaný mládežnícky zbor tvorili študenti Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči. Zbor participoval na kultúrnom živote školy, podieľal sa na hudobnej stránke liturgie na školských sv. omšiach, účinkoval na kultúrnych podujatiach v meste, v regióne a príležitostne reprezentoval školu a mesto na súťažných i nesúťažných prehliadkach speváckych telies. Jeho repertoár pozostával z hudobných diel rôznych štýlových období, hudby sakrálnej i svetskej.
NAJVÝZNAMNEJŠIE OCENENIA: r. 2004 – celoslovenská súťaž Mládež spieva v Turčianskych Tepliciach – 1. pásmo a Cena Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby súčasného slovenského autora r. 2005 – medzinárodná súťaž sakrálnej zborovej tvorby Námestovské hudobné slávnosti – strieborné pásmo r. 2006 – medzinárodná súťažná prehliadka speváckych zborov Festa musicale (Svátky písní) Olomouc – strieborná medaila r. 2009 – celoslovenská súťažná prehliadka detských speváckych zborov Mládež spieva v Prievidzi – 1. pásmo (prípravný detský zbor) r. 2011 – regionálna súťažná prehliadka speváckych zborov Spišské zborové dni v Spišskej Novej Vsi – zlaté pásmo
VÝSTÚPENIA NA VÝZNAMNÝCH NESÚTAŽNÝCH PREHLIADKACH A KULTÚRNYCH AKCIÁCH: Fórum pedagogiky v Bratislave, Dni Majstra Pavla, Spišské zborové dni, Oceňovanie osobností mesta Levoča, vernisáže a i. INÉ: samostatné koncerty, charitatívne akcie, diecézne stretnutia mládeže a i.
Hlasová pedagogička pracovala so spevákmi aj individuálne. Viacerí z nich boli ocenení na celoslovenských súťažiach (Ján. Pramuk, Monika Takáčová, Peter Pekarčík).

Informácie o zbore na internete:
http://www.osvetasnv.sk/vyhodnotenie-spisskych-zborovych-dni.a148.html
http://www.kamdomesta.sk/spisska-nova-ves/kultura/spisske-osvetove-stredisko/spisske-zborove-dni
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=1&videoID=111025-3

http://musicacamerata.webnode.sk/

Natália Bajtošová | 7.10.2014 17:38:43 | Absolventi