25 – MUDr. Barbora Fecková

V utorok 1.3.2016 nás navštívila naša bývalá žiačka, dnes lekárka levočskej Všeobecnej nemocnice s poliklinikou, MUDr. Barbora Fecková. V multimediálnej učebni sprostredkovala žiakom autentické zážitky zo svojho pôsobenia v africkom Burundi. Zo spomienok na svoje stredoškolské štúdiá si vybrala iba tie veselé zážitky, o ktorých jej triedna profesorka PhDr. S. Polláková ani nevedela, a predsa patria medzi najpamätanejšie. Rozhodli sme sa, že charitatívny projekt pomoci africkým deťom so školskými potrebami ešte určite zopakujeme.

Natália Bajtošová | 1.3.2016 16:42:21 | 25. výročie založenia školy