Mliečna cesta z Brna do Levoče II./1

Už druhýkrát pricestovali do Levoče stredoškoláci z našej partnerskej školy v Brne na výmenný pobyt, aby strávili štyri dni so svojimi slovenskými „dvojičkami“. Po podpise Dohody o vzájomnej spolupráci v septembri 2015 v Brne sú priateľské a srdečné vzťahy nielen na papieri, ale potvrdené viacerými spoločne strávenými dňami na oboch stranách rieky Moravy. Názov projektovej výmeny Mliečna cesta pochádza z aktivity v chcemickom laboratóriu, ktorú odborne pripravila RNDr. Lucia Bizoňová. Išlo o pokus s tromi vzorkami mlieka – bezlaktózovým, plnotučným a nízkotučným UHT mliekom.

 

Natália Bajtošová | 12.1.2020 13:43:45 | Fotogalérie, Partnerské školy, Projekty, Rada rodičov