Mladí proti fašizmu

V mesiaci október sme si z podujatí v rámci série Mladý, hybaj do knižnice, ktoré ponúka Knižnica Jána Henkela v Levoči, vybrali stretnutie s aktivistom Marekom Machom, zakladateľom iniciatív Mladí proti fašizmu, Mladí za klímu a projektu Správy Mladí. Naši maturanti, študenti 4. A a Oktávy A, na hodinách slovenského jazyka a literatúry práve čítajú diela slovenských autorov z povojnového obdobia, čiže po roku 1945, romány Námestie svätej Alžbety od Rudolfa Jašíka alebo Ako chutí moc od Ladislava Mňačka i novelu slovenského prozaika, scenáristu a dramaturga Alfonza Bednára Kolíska, dielo zakotvené témou i prostredím v období Slovenského národného povstania. Alfonz Bednár bol prvým autorom, ktorý sa snažil zrušiť čiernobiely obraz povstaleckých hrdinov, ukazuje ich i po skončení druhej svetovej vojny.
Vybrali sme sa teda počas extra hodín Túry do jazyka a literatúry na zaujímavú besedu s takmer rovesníkom našich žiakov. Keď sa v roku 2016 dostali do slovenského parlamentu fašisti, Marek Mach, ešte ako 15-ročný žiak, začal rozmýšľať, ako mladej generácii pripomenúť, koľko zla táto ideológia napáchala v minulosti, o čom sa naši maturanti dozvedeli už zo spomínanej novely, keďže v deji zo SNP nájdeme zmienku o príchode Nemcov do slovenských hôr, o vypálením dediny , ktorej obyvatelia pomáhali partizánom a v jednej z dvoch časových línií autor ukazuje krutosti fašistov páchané na ženskej predstaviteľke. Naše témy sa stretávajú takmer stopercentne, pretože na webovej stránke Mareka Macha svietia príbehy z neliterárneho sveta, toho skutočného: Denník Anny Frankovej, Oskar Schindler – obchodník, ktorý zachránil viac ako tisíc Židov, Imrich Karvaš – muž, ktorý financoval povstanie a oklamal Tisa a pod.
Pre našich študentov bolo viac než užitočné zistenie, že nielen my vyučujúci literatúry sa snažíme rozvíjať správnym smerom ich myslenie a kultúru prostredníctvom umeleckého diela, ale aj človek súčasnej doby, možno niekto ako oni sami, má za cieľ približovať mladým ľuďom hrôzy totalitných režimov, extrémizmu, nenávisti a upozorňovať na potrebu zachovávania slobody a demokracie a ich nenahraditeľnosti v spoločnosti.

Natália Bajtošová | 19.10.2022 10:01:39 | Aktivity v oblasti prevencie, Projekty