Mimoriadne výsledky žiakov

MŠVVaŠ SR prideľuje každoročne finančné príspevky školám, ktorých žiaci dosiahli mimoriadne výsledky v súťažiach, predmetových olympiádach a za účasť žiakov školy v medzinárodných projektoch alebo programoch.
S radosťou môžeme konštatovať, že aj v šk. roku 2013/2014 bolo naše gymnázium úspešné. Získali sme 5 bodov za aktívnu účasť na medzinárodnom projekte Comenius Školské partnerstvá pod názvom „New European Challenges in Innovative Research Diagnostic Methods in Life Sciences.“ Tento projekt z oblasti biologických technológií úspešne vedú už niekoľko rokov vyučujúce RNDr. Lucia Bizoňová a Mgr. Viera Lisoňová. Participujú na ňom žiaci 11 stredných škôl z 10 krajín Európy, pričom Slovensko je zastúpené našou školou.
3 body získal pod vedením vyučujúcej dejepisu PhDr. Sone Pollákovej Matúš Kaščák (žiak IV.A) za 1. miesto v celoštátnom kole dejepisnej olympiády (4 roky po sebe bol na 1. mieste) a 1 bod Ema Malíšková (žiačka septimy) vedená Mgr. Alžbetou Lipniakovou, vyučujúcou slovenčiny, za 3. miesto v celoštátnom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. 9 získaných bodov prinieslo škole 1800.- €. Peniaze sú určené na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu.
Ďakujem za prácu všetkým vyučujúcim aj žiakom. Nech sú tieto úspechy povzbudením a inšpiráciou pre ostatných gymnazistov.

Mgr. Anna Špesová, riad. školy
Zoznam škôl, ktorým boli pridelené finančné príspevky za mimoriadne výsledky žiakov, sú od začiatku novembra 2014 zverejnené na internetovej stránke MŠVVaŠ SR.

Natália Bajtošová | 6.11.2014 09:14:44 | Rodičia, Škola, Súťaže, Uchádzači