Mikuláš 2014

Piatkové dopoludnie bolo sladké, zvončekové, bradaté a koledové. Naše spoločenstvo navštívil Mikuláš so svojím sprievodom.

Mikuláš, ktorý spieval Gaudeamus…

Prešiel všetkými triedami, porozprával sa so žiakmi, ktorí ale boli dnes o poznanie hanblivejší, lebo rozveseliť Mikuláša piesňou či básňou sa odvážil len málokto. Naopak, v zborovni mu učiteľský zbor zaspieval pieseň chvály Vládca.

A superlatívy tohtoročného sviatku svätého Mikuláša? Postavou najvyšší, najdôstojnejší, najpriateľskejší, najmladším primánom bez problémov pózoval do spomienkových albumov, dokonca si s oktavánmi zaspieval študentskú hymnu.

Nech bude o rok deň sv. Mikuláša minimálne rovnako úspešný.

Natália Bajtošová | 6.12.2014 11:27:16 | Fotogalérie, Rada rodičov, Žiacka školská rada