Medzitriedny volejbalový turnaj

V závere prvej polovice školského roka 2016/2017 členovia Žiackej školskej rady zorganizovali medzitriedny volejbalový turnaj. Len málo odvážlivcov tipovalo iný finálový duel ako septima A : II. A. Možno treba už len vyzdvihnúť vylepšenú hru žiakov kvinty A a poďakovať za realizáciu a spoluprácu všetkým učiteľom, žiakom a pracovníkom školy.

Natália Bajtošová | 28.1.2017 08:19:42 | Fotogalérie, Žiacka školská rada