Medzitriedny florbalový turnaj

Bodku za prvým polrokom sme dali v podobe florbalového turnaja pre všetkých žiakov našej školy. V často napínavých zápasoch si nakoniec „šampanské“ pre víťaza odniesla oktáva A. Spoločne sme si oddýchli a načerpali nové sily pre úspešný štart do druhého polroka.

ŽŠR

Natália Bajtošová | 4.2.2018 13:03:13 | Fotogalérie, Žiacka školská rada