Medzinárodná matematická súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN

V roku 2023 prebehol na Slovensku už 25. ročník tejto súťaže. Prvýkrát vznikla myšlienka o organizovaní tejto súťaže v roku 1994 v Paríži a v roku 1995 sa zrodil Klokan. V roku 1997 vo Francúzsku riešil Klokana každý tretí obyvateľ, preto počet účastníkov prekonal prvý milión. V roku 1999 Klokan prekročil hranice Slovenska v siedmich kategóriách, spolu na 647 školách (i na GSFA), 36 006 účastníkov, súťaž organizuje Exam testing. V roku 2000 Klokan preplával Atlantik a objavil Ameriku. Ako prvá mimoeurópska krajina sa do Matematického klokana zapája Mexiko. Rok 2001 – prvé dva milióny na svete. V roku 2004 sa zapája ázijská krajina – Kazachstan, na Slovensku je rekordný počet účastníkov 96 462, doteraz neprekonaný. Pôvodne to bola súťaž pre druhý stupeň ZŠ a SŠ, postupne sa pridávajú aj nižšie ročníky a od roku 2012 sa zavádza kategória pre prvákov a aj titul školského šampióna, zapája sa prvá africká krajina – Tunisko, organizácia KSF má už 50 členov. V roku 2013 organizáciu súťaže preberá od Examu nezisková organizácia Talentída. Prvý meeting mimo Európy bol v roku 2014 v Portoriku. Prvácky test vyriešila bez chyby alebo s jednou chybou až pätina slovenských prvákov. V roku 2020 a 2021 kvôli pandémii celý svet funguje online, Klokan nie je výnimkou.
V tomto školskom roku sa do medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN, ktorá je pre žiakov základných a stredných škôl prihlásilo 93 súťažiacich osemročného a štvorročného gymnázia. Uskutočnila sa 27.3.2023 . Mali sme 8 úspešných riešiteľov: Samuel Polák z kvarty A, Timotej Gonda, Erika Jakubcová z I. A, Barbora Brindzová, Karin Hrustičová, Lenka Gibalová, Jozef Griger , Zoja Gutová z II. A.

Natália Bajtošová | 11.5.2023 09:36:36 | Fotogalérie, Súťaže, Úspechy našich žiakov