Medzinárodná cena pre ďalších dofákov

Radosť, spokojnosť so sebou samým, spolupatričnosť, hrdosť – aj tieto pocity nás napĺňali počas slávnostného odovzdávania bronzových cien programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, ktoré sa konalo  14. 09.  2018 v PKO Čierny Orol v Prešove. Naši “dofáci” boli za svoje polročné úsilie odmenení bronzovým odznakom.

Okrem organizátorov sa nám prihovoril aj veľvyslanec Spojeného kráľovstva pán Andrew Garth, ktorý ocenil prácu úspešných absolventov programu DofE, poďakoval im za to, že sa rozhodli urobiť pre seba i spoločnosť niečo naviac. Povzbudil ich, aby sa aj naďalej nebáli vystupovať zo svojej komfortnej zóny, pretože až tam začína úspech a povzbudil všetkých ocenených, aby v programe pokračovali.

A čo sme si (okrem certifikátu) odtiaľ odniesli? Robiť niečo naviac je veľakrát náročné na čas i sily, no všetko naše úsilie raz prinesie svoje ovocie.

Mgr. V. Marťáková, Mgr. N. Bajtošová

Natália Bajtošová | 17.9.2018 20:15:52 | 2018/2019, DofE, Fotogalérie