• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Medzinárodná cena pre ďalších dofákov

Radosť, spokojnosť so sebou samým, spolupatričnosť, hrdosť – aj tieto pocity nás napĺňali počas slávnostného odovzdávania bronzových cien programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, ktoré sa konalo  14. 09.  2018 v PKO Čierny Orol v Prešove. Naši “dofáci” boli za svoje polročné úsilie odmenení bronzovým odznakom.

Okrem organizátorov sa nám prihovoril aj veľvyslanec Spojeného kráľovstva pán Andrew Garth, ktorý ocenil prácu úspešných absolventov programu DofE, poďakoval im za to, že sa rozhodli urobiť pre seba i spoločnosť niečo naviac. Povzbudil ich, aby sa aj naďalej nebáli vystupovať zo svojej komfortnej zóny, pretože až tam začína úspech a povzbudil všetkých ocenených, aby v programe pokračovali.

A čo sme si (okrem certifikátu) odtiaľ odniesli? Robiť niečo naviac je veľakrát náročné na čas i sily, no všetko naše úsilie raz prinesie svoje ovocie.

Mgr. V. Marťáková, Mgr. N. Bajtošová

Natália Bajtošová | 17.9.2018 20:15:52 | 2018/2019, DofE, Fotogalérie