Matematická olympiáda – krajské kolo

Náš žiak Michal Pavlov z kvarty A vyriešil školské kolo matematickej olympiády v kategórii Z9, umiestnil sa na prvom mieste v okresnom kole, z ktorého postúpil na krajské kolo. To sa konalo 21.3.2017 na Pedagogickej fakulte PU v Prešove. Patrí k úspešným riešiteľom krajského kola a preto mu blahoželáme a tešíme sa spolu s ním.

dav

Natália Bajtošová | 4.4.2017 11:02:27 | Olympiády