Majsterka Slovenska Lenka, a.k.a. Sue

Disciplínou, ktorou Lenka Zoričáková z kvarty A získala tento titul laureátky celonárodného kola, je prednes poézie v angličtine na 26. ročníku súťaže Shakespeare Memorial. U členov poroty zabodovala textom amerického básnika Shela Silversteina A boy named Sue.
Báseň jej doslova sadla namieru, premyslenou dramaturgiou a výborným, autentickým prejavom v reprezentačných priestoroch bratislavského Zichyho paláca si na celoslovenskom kole „vyrecitovala“ zlatú priečku.
Ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy aj mesta. Lenka je potvrdením Shakespearovej myšlienky o neistom osude, ktorého opakom je – Lenkina – cieľavedomosť a húževnatá práca na sebe samom – samej😊.

Natália Bajtošová | 11.12.2022 16:58:13 | Fotogalérie, Súťaže, Úspechy našich žiakov