Litomyšl – partnerské mesto Levoče

Žiačky Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči sa zúčastnili v dňoch od 27.4.2023 do 30.4.2023 volejbalového turnaja o pohár starostu mesta Litotmyšl. V ťažkej konkurencii obsadili 5.miesto. Vysoko hodnotíme pripravenosť turnaja a sprievodných podujatí medzi ktoré patrí: návšteva miestneho gymnázia, prehliadka školy a kondičná hodina telesnej výchovy. Naši žiaci sa tiež zúčastnili prehliadky mesta a programu Lázne ducha, kde okrem iného počúvali koncert hudobnej skupiny Buty. Z celej akcie si odnášame veľa pekných zážitkov a herných skúseností, ktoré určite zúročíme pri ďalších športových akciách. Touto cestou chceme poďakovať: vedeniu školy GSFA , mestu Levoča za zabezpečenie dopravy, Gymnáziu v Litomyšli za srdečné prijatie, mestu Litomyšl za organizačné zabezpečenie turnaja a p. Jaromírovi Drábekovi za sprevádzanie.

Natália Bajtošová | 2.5.2023 16:53:21 | Fotogalérie, Študenti