Linky pomoci

Linky pomoci v krízových situáciách

a. Linka detskej dôvery https://www.linkadeti.sk/domov,
b. linka dôvery Nezábudka https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci,
c. internetové linky dôvery https://ipcko.sk, https://www.stalosato.sk/,
http://nenormalne.sk/,
d. linka detskej istoty http://www.ldi.sk,
e. online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa
nachádza v pravom spodnom rohu na stránke www.prevenciakriminality.sk.
f. psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením
https://dobralinka.sk/.

Natália Bajtošová | 29.8.2020 16:36:01 | Stratégie školy v oblasti prevencie