Letná škola ľudských práv

Urobiť niečo navyše sa oplatí. Vždy sa vám to totiž vráti. Na veľké počudovanie sa nám obetovanie nášho voľného času písaniu seminárnej
práce či práce na dejepisnú olympiádu vrátilo hneď v prvý deň letných prázdnin. Spolu s Viktóriou Cehuľovou (III.A) a vyučujúcou dejepisu na GSFA v Levoči Soňou Pollákovou, sme dostali pozvanie od PhDr. Kálmána Petőcza, PhD. predsedu Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku, na Letnú školu ľudských práv, ktorá sa konala v dňoch od 30.6.-4.7.2018 v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského Bratislava v Modre-Harmónii. Na letnej škole sme stretli fantastických mladých ľudí z celého Slovenska. Cieľom celej letnej školy bolo vytvoriť platformu – skupinu mladých lídrov Slovenska, ktorým záleží na budúcnosti našej krajiny a spoločnosti. Každý deň k nám prichádzali na prednášky a workshopy rôzni hostia – osobnosti, ktoré menili a menia Slovensko, osobnosti, ktoré rozhodujú o dôležitých problémoch a otázkach. V debatách sme sa rozprávali s politikmi, novinármi, právnikmi, politológmi, historikmi, verejnou ochrankyňou ľudských práv, americkým ambasádorom na Slovensku či s mnohými ďalšími odborníkmi vo svojej oblasti. Jednou z hlavných tém bola aj hudba a umenie – spoznali sme modranskú kultúru, zahrali a vypočuli si klasiku a zaspievali sme si aj pri táboráku. Každý z hostí nám niečo odovzdal. S každým sme mohli diskutovať a pýtať sa. Boli to ľudia, ktorí sa zaujímali o naše názory a záležalo im na nás – mladých, i na našich názoroch, otázkach a pripomienkach.
Stretli sme veľa skvelých mladých ľudí, ktorí už predtým niečo dokázali a uspeli v súťažiach, predmetových olympiádach či projektoch. Ak
nepoľavia vo svojom úsilí, čaká ich určite aj sľubná budúcnosť. Letná škola ľudských práv v Modre sa stala pre nás nezabudnuteľným zážitkom na celý život. Práve ona je dôkazom toho, že pracovať na sebe sa oplatí. Pretože my, mladí, sme budúcnosťou tejto krajiny.

Oliver Jaroš, sexta A

Natália Bajtošová | 15.7.2018 09:56:27 | Študenti