Lektorka z Nemecka opäť na návšteve

V stredu 19. 4. 2017 sme na pôde našej školy privítali vzácnu návštevu – pani Irmgard Barenberg s manželom Norbertom, dlhoročnú lektorku nemeckého jazyka na našej škole, ktorá sa v rokoch 2002 – 2013 každoročne stala na mesiac súčasťou učiteľského zboru. Okrem lektorskej činnosti sa vďaka nej zrealizovali viaceré pobyty našich študentov v Nemecku na rôznych medzinárodných stretnutiach počas Veľkej Noci, novoročné stretnutia, letné medzinárodné pobyty a účasť na Svetových dňoch mládeže v Kolíne v roku 2005, ktoré boli spojené s pobytom v jej farnosti v Schwarzenbrucku. Nemožno zabudnúť aj viaceré jazykové a poznávacie pobyty učiteľov v Nemecku. K Slovensku ju viažu nielen mnohé spomienky, ale i pekné priateľstvá. My sme jej prítomnosť využili na poďakovanie sa za jej prínos pre žiakov a učiteľov našej školy a na ocenenie jej práce. K nášmu poďakovaniu sa pripojil aj primátor mesta Levoča Milan Majerský, ktorý ju v historickej radnici ocenil za nezištnú pomoc, pedagogickú prácu  a aktívnu podporu levočských žiakov a učiteľov. Pani Irmgard zo srdca za všetko ďakujeme a vyprosujeme jej pevné zdravie, veľa síl a Božieho požehnania!

Natália Bajtošová | 21.4.2017 16:09:21 | Fotogalérie, Ostatné, Úspešní absolventi