Kvarta s otvoreným srdcom a plnými rukami na charitatívnu nôtu

     Na základe výzvy Slovenskej katolíckej charity zapojiť sa už do 12. ročníka Zbierky školských pomôcok prinieslo mnoho Levočanov široký výber užitočných vecí, ktoré školáci potrebujú na vyučovanie a nádvorie meštianskeho domu, kde sídli táto organizácia v Levoči, sa 3. 9. 2021 zaplnilo rôznymi školskými potrebami. Žiaci kvarty aktívne pomáhali pri rozdeľovaní týchto vecí do 4 krabíc určených pre školákov v núdzi, ktorí navštevujú tri základné školy v Levoči a taktiež Špeciálnu základnú školu na ulici Fraňa Kráľa. Okrem iného pomohli i pri triedení a ukladaní oblečenia v sklade Farskej charity. Nakoniec kvarťania ťažké krabice vlastnoručne preniesli na jednotlivé základné školy, kde sa stretli s milým prijatím pani riaditeliek vyjadrujúc vďaku charite za pomoc a našim žiakom za ich úsilie a snahu pomáhať deťom v núdzi. Nech nikdy neomrzí Levočanov a ani našich žiakov prispievať k dobrým dielam a myslieť na iných v ich potrebách!

M. Hvilová

Natália Bajtošová | 13.9.2021 10:00:11 | Aktivity, Charitatívne aktivity, Fotogalérie