Kto sa najviac priatelí s pravopisom?

Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla V Levoči usporiadala už 5. ročník súťaže Majstrovstvá levočských stredoškolákov v písaní diktátov. Zakaždým máme na nej popredné umiestnenie, tentoraz nie jedno.

Z našej nominačnej listiny: Sebastián Šupol a Janka Gadušová zo septimy A, Veronika Motyková z III.A, Bronislava Mareková z I.A a maturantka Dominika Salanciová, sa po prvokolovom diktáte do finále najlepších 10 súťažiacich dostali štyria. Preto šance na medaily  boli veľké. Dve chyby vo finálovom diktáte vyniesli prvenstvo tretiačke Veronike Motykovej, tri chyby Dominiky Salanciovej stačili na druhú medailu a jeden dĺžeň navyše odsunul Sebastiána na neoceňované štvrté miesto.
Nevadí, aj tak sa všetci so slovenským pravopisom kamarátia a výborne ho ovládajú.

-abc-

Natália Bajtošová | 17.11.2019 18:48:26 | 2019/2020, Fotogalérie, Súťaže