Kritériá prijímacích skúšok 2021

V prílohe nájdete kritériá prijímacích skúšok pre osemročnú aj štvorročnú formu štúdia

PS_8G_2021

PS_4G_2021

Natália Bajtošová | 26.2.2021 12:28:14 | Uchádzači