Kritériá prijímacích skúšok 2015

V prílohe nájdete kritériá prijímacích skúšok do 1. ročníka štvorročného gymnázia aj do 1. ročníka osemročného gymnázia (prímy) v školskom roku 2015/2016. Všetkým uchádzačom želáme veľa úspechov!

Kritériá prijatia 2015

Natália Bajtošová | 24.3.2015 14:46:38 | Uchádzači