Duchovno-literárna konferencia

Vďaka iniciatíve kňaza a historika Dr. Ľ. Hromjaka sa konala pre stredoškolákov na Spišskej Kapitule dvojdňová konferencia s názvom a nosnou témou „Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska.“

V centre kresťanskej kultúry pre intelektuálne založených kresťanov

– na Dňoch kresťanskej kultúry 2014

Záujemcovia z radov našich gymnazistov sa v prvý deň podujatia zapojili do kultúrno-umeleckého výkladu viacerých kultúrnych a umeleckých diel, prvkov výtvarného i hudobného umenia pod vedením sestry Dominiky. Jednotlivé prednášky boli venované  teologickému i umeleckému výkladu úctyk Sedembolestnej, dielam maliara Rogiera van der Weydena a Michelangela Buonarrotiho a vyvrcholili prehliadkou Katedrály sv. Martina a slávením spoločnej svätej omše.

Druhý deň bol venovaný literatúre a jazykovému štýlu. V Roku Janka Silana bola prvá prednáška venovaná práve jeho tvorbe a interpretáciám jeho básní. Prednášajúci, Vdp. Marek Uličný, ktorý pôsobí práve na bývalom pôsobisku Janka Silana vo  Važci a je hlboko oslovený tvorbou tohto kňaza a básnika Katolíckej moderny, báseň Opustenosť aj sám zarecitoval.

Esej ako útvar humanity, slobody a zrelosti priblížil bohoslovec Mgr. Patrik Mitura. Po prezentovaní kompozície eseje dostali žiaci príležitosť na napísanie vlastných esejí. Ich štylistické práce majú do konca kalendárneho roku poslať prednášajúcemu a po výbere najlepších prác sa môžu stať laureátmi tejto súťaže.

Poslednou prednáškou bola biografia kňaza Spišskej diecézy Dr. Jozefa Ligoša pri príležitosti stého výročia jeho narodenia. Po nej putovalo celé spoločenstvo Spišskou Kalváriou a slávilo svätú omšu opäť v katedrále.

Natália Bajtošová | 9.11.2014 16:45:48 | Fotogalérie, Škola, Študenti