• Prijímacie konanie 2021 – všetko na jednom mieste

Jeho kráľovská výsosť Princ Edward sa zúčastnil slávnostnej ceremónie

Naši študenti sa neboja žiadnej ťažkej výzvy. Popri školských povinnostiach Klára maľovala portréty, Terézia začala pravidelne cvičiť pilates a Martin hrať floorbal, Ema písala blogy v anglickom jazyku, Libuška navštevovala hendikepované deti v materskej škôlke, Lukáš aktívne naplánoval dobrodružnú expedíciu pri jazere Beňatina.

To je len niekoľko splnených cieľov mladých ľudí, ktorí sa zapojili do programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) v predchádzajúcom roku. V ich vytrvalosti, vnútornej motivácii a cieľavedomosti ich spolu s ďalšími mladými z celého Slovenska podporil Princ Edward, syn zakladateľa programu Vojvodu z Edinburghu. Zúčastnil sa slávnostnej ceremónie, kde si 2. novembra 2017 prestížne ocenenie prevzala aj Ema Taratutová, žiačka Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči, z rúk veľvyslanca Spojeného kráľovstva Andrewa Gartha a Branislava Kleskeňa spoluzakladateľa a Predsedu Správnej rady DofE.

Aj princ je držiteľom ceny

Mladý človek, ktorý chce cenu získať, musí na sebe vytrvalo pracovať a prekonať štyri výzvy. Rozvíjať svoj talent, športovať, zlepšovať okolie cez dobrovoľníctvo, a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu. Jeho kráľovská výsosť Princ Edward si program v mladosti vyskúšal na vlastnej koži, na zlatú úroveň sa dostal na univerzite.

Mladí sa vďaka systematickej práci na svojich cieľoch v štyroch oblastiach zlepšujú v timemanažmente, pestujú si sebavedomie, vytrvalosť a cieľavedomosť, pomáhajú druhým, zbierajú zážitky či učia sa práci v tíme na dobrodružných expedíciách.

„Návšteva Grófa z Wessexu je ocenením a povzbudením do ďalšej práce zapojených  študentov v programe.” dodáva N. Bajtošová, vedúca miestneho centra DofE a autorka článku.

 

 

Natália Bajtošová | 14.9.2018 11:54:35 | 2017/2018, DofE