Jeho kráľovská výsosť Princ Edward sa zúčastnil slávnostnej ceremónie

Naši študenti sa neboja žiadnej ťažkej výzvy. Popri školských povinnostiach Klára maľovala portréty, Terézia začala pravidelne cvičiť pilates a Martin hrať floorbal, Ema písala blogy v anglickom jazyku, Libuška navštevovala hendikepované deti v materskej škôlke, Lukáš aktívne naplánoval dobrodružnú expedíciu pri jazere Beňatina.

To je len niekoľko splnených cieľov mladých ľudí, ktorí sa zapojili do programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) v predchádzajúcom roku. V ich vytrvalosti, vnútornej motivácii a cieľavedomosti ich spolu s ďalšími mladými z celého Slovenska podporil Princ Edward, syn zakladateľa programu Vojvodu z Edinburghu. Zúčastnil sa slávnostnej ceremónie, kde si 2. novembra 2017 prestížne ocenenie prevzala aj Ema Taratutová, žiačka Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči, z rúk veľvyslanca Spojeného kráľovstva Andrewa Gartha a Branislava Kleskeňa spoluzakladateľa a Predsedu Správnej rady DofE.

Aj princ je držiteľom ceny

Mladý človek, ktorý chce cenu získať, musí na sebe vytrvalo pracovať a prekonať štyri výzvy. Rozvíjať svoj talent, športovať, zlepšovať okolie cez dobrovoľníctvo, a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu. Jeho kráľovská výsosť Princ Edward si program v mladosti vyskúšal na vlastnej koži, na zlatú úroveň sa dostal na univerzite.

Mladí sa vďaka systematickej práci na svojich cieľoch v štyroch oblastiach zlepšujú v timemanažmente, pestujú si sebavedomie, vytrvalosť a cieľavedomosť, pomáhajú druhým, zbierajú zážitky či učia sa práci v tíme na dobrodružných expedíciách.

„Návšteva Grófa z Wessexu je ocenením a povzbudením do ďalšej práce zapojených  študentov v programe.” dodáva N. Bajtošová, vedúca miestneho centra DofE a autorka článku.

 

 

Natália Bajtošová | 10.11.2017 17:19:11 | 2017/2018, DofE