Izolácia vlastnej DNA

Izolácia nukleových kyselín z buniek patrí medzi prvé kroky v laboratóriách molekulovej biológie. Aj v tomto prípade si žiaci mohli vyskúšať prácu odborníkov s DNA.

Dňa 1.12.2015 bol pre žiakov zorganizovaný experiment Izolácie ľudskej DNA. Pri práci s DNA je práve jej izolácia základným krokom a zároveň predpokladom úspechu napr. pri určovaní páchateľa kriminálneho činu, určovaní otcovstva, klonovaní atď.

Môžem konštatovať, že všetci úspešne izolovali a vyzrážali svoju vlastnú DNA, ktorú si mohli odniesť v ampulke svojho náhrdelníka. Ďalšie pokračovanie tohto úspešného experimentu je plánované 09.12.2015 na 4. a 5. vyučovacej hodine v chemickom laboratóriu. Informácie nájdete aj TU.

                                                                                                                                                        RNDr. Lucia Bizoňová
Natália Bajtošová | 3.12.2015 19:01:52 | Fotogalérie, Študenti