• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Izolácia vlastnej DNA

Izolácia nukleových kyselín z buniek patrí medzi prvé kroky v laboratóriách molekulovej biológie. Aj v tomto prípade si žiaci mohli vyskúšať prácu odborníkov s DNA.

Dňa 1.12.2015 bol pre žiakov zorganizovaný experiment Izolácie ľudskej DNA. Pri práci s DNA je práve jej izolácia základným krokom a zároveň predpokladom úspechu napr. pri určovaní páchateľa kriminálneho činu, určovaní otcovstva, klonovaní atď.

Môžem konštatovať, že všetci úspešne izolovali a vyzrážali svoju vlastnú DNA, ktorú si mohli odniesť v ampulke svojho náhrdelníka. Ďalšie pokračovanie tohto úspešného experimentu je plánované 09.12.2015 na 4. a 5. vyučovacej hodine v chemickom laboratóriu. Informácie nájdete aj TU.

                                                                                                                                                        RNDr. Lucia Bizoňová
Natália Bajtošová | 9.12.2015 19:59:36 | Fotogalérie, Študenti