ISIC/ITIC/EURO<26

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás osloviť z dôvodu prípravy a vyhotovenia školského preukazu žiaka našej školy pre školský rok 2015/2016.
Spolu s ďalšími viac ako 324 strednými školami na Slovensku vydávame našim žiakom čipové Preukazy žiaka ISIC/EURO

 

 1. internom prostredí školy
  v budúcnosti možné ako dochádzkový a stravovací systém (systémy a využitie preukazov na škole je v štádiu riešenia), a súčasne
 2. externom prostredí školy
  ako čipovú kartu na MHD, SAD a železnice (na základe čipového preukazu môže žiak využívať žiacku/študentskú zľavu na cestovné počas školského roka a prázdnin na takmer všetkých trasách a linkách v rámci Slovenska a nemusí si už vybavovať žiadnu inú dopravnú kartu), viac informácií na www.preukazziaka.sk
  na 110.000 zliav v rámci Slovenska a v zahraničí určených pre držiteľov medzinárodných preukazov ISIC a EURO Aby Vaše dieťa mohlo preukaz dostať hneď prvý deň školského roka (a využiť tak zľavu na cestovnom už od začiatku septembra), je potrebné, aby ste:
  do 30.9.2015 priniesli vyplnené a podpísané žiadosti o vystavenie preukazu, ktoré sú súčasťou prílohy tohto listu (je potrebné podpísať obe strany)
  do 30.9.2015 zaplatili 20,- EUR (táto suma zahŕňa poplatok za známku ISIC na školský rok 2015/2016 a poplatok za výrobu čipového preukazu),
  do 30.9.2015 doniesli 1 fotografiu dieťaťa (rozmer 28×34 mm), ktorá bude umiestnená na preukaz (toto nie je nevyhnutné, fotografie si môžu na preukazy dolepiť v septembri samotní žiaci)

 

ŽIADOSŤ O VYDANIE

PREZENTÁCIA

Blažej Krajňák | 28.9.2015 12:58:13 | Škola