• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Informačný deň pre rodičov

Riaditeľstvo Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči pozýva rodičov žiakov 5. ročníka ZŠ, ktorí majú záujem o  osemročné štúdium na gymnáziu pre svoje deti alebo zvažujú túto možnosť

na Informačný  deň pre rodičov dňa 22. 03. 2017/ streda/ o 15:30,

v rámci ktorého poskytnú záujemcom všetky informácie o možnostiach a výhodách v tejto forme štúdia. Ak vám tento termín nevyhovuje, dohodnite si individuálne stretnutie na tel. č. 053/4170600 resp. pre viac informácii navštívte internetovú stránku školy www.gsfalev.sk .

Natália Bajtošová | 20.3.2017 10:27:11 | Oznamy, Uchádzači