Informačný deň pre rodičov

Riaditeľstvo Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči pozýva rodičov žiakov 5. ročníka ZŠ, ktorí majú záujem o  osemročné štúdium na gymnáziu pre svoje deti alebo zvažujú túto možnosť

na Informačný  deň pre rodičov dňa 22. 03. 2017/ streda/ o 15:30,

v rámci ktorého poskytnú záujemcom všetky informácie o možnostiach a výhodách v tejto forme štúdia. Ak vám tento termín nevyhovuje, dohodnite si individuálne stretnutie na tel. č. 053/4170600 resp. pre viac informácii navštívte internetovú stránku školy www.gsfalev.sk .

Natália Bajtošová | 19.3.2017 21:09:51 | Oznamy, Uchádzači