Informácie pre uchádzačov o štúdium

MODERNÁ KATOLÍCKA ŠKOLA

Gymnázium sv. Františka Assiského Levoča

Už viac ako 25 rokov ponúkame mladým ľuďom z Levoče a okolia kvalitné vzdelávanie a výchovu

V školskom roku 2018/2019 ponúkame  štúdium v odboroch :

  • 79 02 J gymnázium – 8-ročné štúdium

  – pre žiakov 5. ročníka ZŠ

  – výhody:

  • vzdelávanie v inteligenčne vyrovnanom kolektíve, čo umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie osvojovanie učiva
  • kvalitná výučba cudzích jazykov
  • individuálny prístup
  • bezpečné a priateľské prostredie
  • možnosť prestúpiť po 4. ročníku na inú strednú školu

  – podávanie prihlášok : do 10. apríla 2018 na ZŠ

  – prijímacie skúšky : z matematiky a slovenského jazyka v rozsahu učiva 5. ročn. ZŠ

 

  • 79 02 J gymnázium – 4-ročné štúdium

   – pre žiakov 9. ročníka ZŠ

 – výhody:

  • žiak získa kvalitné základy zo všetkých predmetov, čo mu umožní

          pokračovať v štúdiu na VŠ ľubovoľného zamerania

  – podávanie prihlášok : do 10. apríla 2018 na ZŠ

  – prijímacie skúšky : z matematiky a slovenského jazyka v rozsahu učiva ZŠ

Podmienky prijatia pre obidva študijné odbory budú uverejnené na internetovej stránke školy najneskôr do 9. 3. 2018.

Natália Bajtošová | 20.2.2018 13:04:09 | Uchádzači