Imatrikulácie prvákov

Prvácke „imatrikuly“ sa konali vo štvrtok 26.10.2018 v priestoroch našej školy. Telocvičňu sme na chvíľu premenili na Vojenskú akadémiu, pretože je nám táto téma celkom blízka a chceli sme do nej našich prvákov aktívne zapojiť. Do príprav sme sa pustili už začiatkom septembra, všetci sme priložili obe ruky k dielu. Čas zbehol ako voda a nastal deň D: stress, panika, nervy. Náš program sme začali videom, na ktoré nadväzoval vojenský tanček. Pokračovali sme zábavnými úlohami a medzitým sme zahrali pár scénok. Všetci prváci úspešne zložili skúšku kadeta. Zapečatili sme to diskotékou s množstvom vtipných momentov. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pri príprave pomáhali, všetkým zúčastneným a najmä našim prvákom!

M. Čontošová, III.A

Natália Bajtošová | 3.11.2018 19:26:35 | Fotogalérie, Študenti