Imatrikulácie primánov 2017

Pevnosť GSFA - nechýbal otec Furas, Pakľúč, Ciferník či obávané tigre. Pevnosť dobýjali naši najmladší spolužiaci. Kľúče od pokladu odovzdávali žiaci z kvinty A.

Bolo to naozaj vydarené popoludnie 19. októbra 2017. Kvinta A si pripravila pre spolužiakov zábavné úlohy v duchu známej televíznej relácie. Starostlivo premysleli každý detail. Program, kulisy, čapovaná kofola, diskotéka, pekné ceny v tombole urobili z tohtoročných „malých“ imatrikulácií aktivitu, ktorá naozaj spojila nielen triedny kolektív organizátorov ale aj žiakov z rôznych tried. Primáni, vitajte medzi nami!

Foto: Š. Salanci

Natália Bajtošová | 25.10.2017 17:53:20 | Fotogalérie, Žiacke novinky