Ibobor

On-line informatická súťaž, ktorú v roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Aj my sme sa zapojili do tejto súťaže v dňoch 13. a 15. novembra 2018. V kategórii Junior boli najúspešnejšími riešiteľmi Richard Filip z I.A, Lucia Gallovičová zo sexty A, Anna Tomášová a Veronika Motyková z II.A triedy a v kategórii Senior Andrej Kokavec, Mária Čontošová a Daniela Kokavcová z III.A triedy . Všetkým súťažiacim blahoželáme!

Natália Bajtošová | 25.11.2018 20:18:49 | Fotogalérie, Súťaže