iBobor 2023

iBobor je informatická súťaž organizovaná niekoľko ročníkov. Tento rok bol už 17. ročník, kedy sa zapojili prostredníctvom webovej stránky do celoslovenskej súťaže.  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v žiakoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Na Slovensku realizuje túto súťaž a tiež zabezpečuje individuálny server Univerzita Komenského, fakulta matematiky, fyziky a informatiky.

Motivácia  súťažiacich v rôznych vekových kategóriách je pozitívna v samotnej realizácií súťaže. Každý súťažiaci dostane pridelený kód, ktorým sa prihlási a súťaž môže začať. V časovom rozsahu 45 minút sú predkladané 4 ľahšie otázky, 4 mierne náročné a 4 náročné otázky.

V tomto školskom roku sa na Slovensku zapojilo 129 965 žiakov. V našej škole boli zastúpené kategórie Benjamín, Kadet, Junior a Senior, kde bolo zapojených 93 žiakov.

Súťažné kategórie a ich výsledky(percentil):

Benjamín (žiaci prímy a sekundy): Ema Hlušeková – 96,27; Hieroným Šiškovič – 91,14;  Dominik Pollák – 78,08; Dávid Mráz – 75,36

Kadet (žiaci tercie a kvarty): Nikola Bandžuchová – 97,47; Klára Šuňavská – 90,88; Michaela Labudová – 85,18; Daniela Olejárová – 85,18; Zuzana Pavlová – 85,18; Juraj Richtarčík – 82,82; Anna Zvancigerová – 82,82; Dominika Baluchová- 80,89; Michaela Nemčíková – 80,89; Monika Bryndová – 75,97; Daniel Artim – 72,44; Samuel Kormaník – 69,14;

Junior (žiaci kvinty, I.A, II.A ): Timotej Gonda – 94,15; Hana Melcherová – 93,49; Miriam Anna Šofranková – 90,97; Erika Jakubcová – 85,97; Zuzana Olejníková – 85,97; Peter Jurčo – 85,35; Tereza Buriková – 83,49; Michaela Pavlová – 83,49; Viktória Legátová – 82,27

Senior (žiaci III.A): Jozef Griger – 97,69; Jerguš Lorko – 97,69; Matúš Berko – 94,97; Eliška Dzuríková – 94,97; Zoja Gutová – 94,97; Richard Dubecký – 94,97

Blahoželáme ku krásnym výsledkom! 

M. Zabielna

Natália Bajtošová | 16.11.2023 15:14:33 | Súťaže