i-Bobor

Čo je iBobor? Medzinárodná informatická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorej symbolom sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras – Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. To sa nám aj podarilo, keďže sme sa zapojili do všetkých kategórií.

Vynikajúci úspech vďaka svojim IKT zručnostiam a logickému mysleniu dosiahli naši žiaci:

  • v kategórii Benjamín – Zuzana Pavlová s percentilom 98,21 a Sofia Šofranková 88,1,
  • v kategórií Kadet bolo viacero úspechov Michal Lesňák percentil 97,99, Peter Zvanciger 91,65, Samuel Polák 91,65, Ema Motyková 91,65, Lenka Zoričáková 78,26, Terézia Jurečková 78,26, Michaela Labudová 75,34 Klára Pechyová 67,98 a Michaela Pavlová 62,11,
  • Rovnako aj v kategórii Junior bolo zaznamenaných viacero úspechov. Úspešnými riešiteľmi tejto kategórie boli Michal Žifčák, Jerguš Lorko a Jozef Griger s percentilom 97,54, Hana Melcherová 95,38, Zoja Gutová 92,23, Šimon Šimko 88, 21, Lukáš Kalinaj 88,21, Aneta Salanciová 85, 67, Lenka Gibalová 85,67, Richard Dubecký 83,86, Miriam Anna Šofranková 82,95, Karin Hrustičová 80,69, Michal Jombík 80,69, Aneta Škotková 79,03

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu!

Natália Bajtošová | 24.11.2022 14:21:39 | Súťaže, Úspechy našich žiakov