• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Hodžov novinový článok

Napriek náročnému obdobiu dištančného vzdelávania sa žiaci tercie, Hana Melcherová a Oliver Martin Haas, ešte v predvianočnom období rozhodli zapojiť pod vedením Mgr. Marťákovej do celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok, ktorá sa v tomto 13. ročníku venovala téme Ako sa človek stáva hodným výdobytku demokracie a bola zameraná na motto slovenskej spisovateľky E. M. Šoltésovej.
Hana a Oliver prispeli do súťaže svojimi esejami a medzi množstvom prác sa nakoniec umiestnili v bronzovom pásme. Obom srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy na celoslovenskej úrovni.

Natália Bajtošová | 5.1.2021 08:44:55 | Úspechy našich žiakov