Hodžov novinový článok

Napriek náročnému obdobiu dištančného vzdelávania sa žiaci tercie, Hana Melcherová a Oliver Martin Haas, ešte v predvianočnom období rozhodli zapojiť pod vedením Mgr. Marťákovej do celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok, ktorá sa v tomto 13. ročníku venovala téme Ako sa človek stáva hodným výdobytku demokracie a bola zameraná na motto slovenskej spisovateľky E. M. Šoltésovej.
Hana a Oliver prispeli do súťaže svojimi esejami a medzi množstvom prác sa nakoniec umiestnili v bronzovom pásme. Obom srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy na celoslovenskej úrovni.

Natália Bajtošová | 5.1.2021 08:44:55 | Úspechy našich žiakov