Hláskujúce včielky

Úlohou školského kola súťaže v spellingu, populárnej po celom svete, bolo vybrať reprezentantov našej školy do 2. ročníka okresnej súťaže Spelling Bee. Víťazi triednych kôl od prímy po kvartu súťažili v písomnej časti a dvoch ústnych kolách v hláskovaní vymedzenej anglickej  slovnej zásoby pre rok 2018 a už vieme, že v kategórii 1A nás budú reprezentovať Veronika Labudová a Tamara Kamarýtová zo sekundy A a Peter Gaduš a Kristián Brincko z kvarty A v kategórii 1B.

                                                                                                                                      –  abc –

Natália Bajtošová | 18.4.2018 08:40:39 | 2017/2018, Súťaže