Hláskujúca včielka – okresné kolo

Dňa 26. 4. 2017 sa konalo okresné kolo jazykovej súťaže v angličtine s názvom Spelling bee, do ktorej postúpili zo školského kola naši žiaci Peter Baran zo sekundy A a Peter Gaduš z tercie A. Peter Gaduš sa umiestnil na výbornom 2. mieste.
Ďakujeme im za reprezentáciu školy a vynaloženú námahu a čas, ktorý venovali učeniu sa slovnej zásoby.
Natália Bajtošová | 27.4.2017 23:11:40 | 2016/2017, Súťaže