Give me 5

Prvý ročník zábavnej vedomostnej hry pre všetkých milovníkov angličtiny vo veku 13-15 rokov.

   Vo štvrtok 11. februára 2016 sme v našom gymnáziu hosťovali súťaž v anglickom jazyku s názvom ,,Give me 5“. Medzi sebou súťažilo 8 tímov z rôznych škôl v zaujímavých disciplínach, v ktorých si mohli zmerať svoje vedomosti a schopnosť vyjadrovať sa v anglickom jazyku. Zvládli rôzne otázky aj z oblasti geografie a oprášili svoje vedomosti o anglicky hovoriacich krajinách v zábavnom duchu. Súťažiacim a ich pedagógom sa táto akcia veľmi páčila, považujú ju za prínosnú a dúfajú, že sa jej budú môcť zúčastniť aj na budúci rok. Za veľké pozitívum považujú hravý, uvoľnený a priateľský priebeh celej súťaže. Prvé miesto obsadili žiaci zo ZŠ Francisciho v Levoči, druhé miesto patrí ZŠ Gašpara Haina v Levoči a tretie miesto obsadilo družstvo zo ZŠ Spišský Štvrtok. Organizačne podujatie zabezpečili žiaci oktávy A pod záštitou Mgr. Viery Lisoňovej a Mgr. Kamily Ambrózy.

„Súťaž bola prepracovaná a pre súťažiacich veľmi zaujímavá. Zabavili sme sa. Zistili sme, že angličtina sa dá naučiť a precvičovať aj zábavnou formou. Obohatili nás nové poznatky či už z histórie Anglicka alebo iných anglicky hovoriacich krajín. Bola to nová, dobrá skúsenosť.“ žiačka ZŠ

Natália Bajtošová | 11.2.2016 18:15:53 | Fotogalérie, Súťaže