Give me 5!

Po dvojročnej pandemickej odmlke sme s novým tímom usporiadali ďalší ročník medzi základnými školami obľúbenej zábavno-súťažnej hry v anglickom jazyku Give me 5. Sme radi, že naše pozvanie prijalo 6. škôl levočského okresu. Myslíme si, že sme všetci prežili hodnotnú skúsenosť.

„Bola to náročná príprava vzhľadom na chýbajúce prezentačné a lídersko-manažérske schopnosti študentov. Nemali ich možnosť, bohužiaľ, za počítačmi a dokonca ani v škole za posledné obdobie získať. Preto som rada, že sme konečne mohli spolupracovať ako tímy a stretnúť sa s novými či staronovými priateľmi.“ uviedla Mgr. Bajtošová, zodpovedná za prípravu tohto 6+. ročníka súťaže. „Ďakujem vedeniu školy za ústretovosť, p.Malíškovej za spoluprácu pri príprave a priebehu súťaže, kolegom a pani kuchárkam za podporu a s I.A sa tešíme na budúci rok.“ dodala.

 

Natália Bajtošová | 9.12.2022 17:11:15 | Fotogalérie, Študenti, Súťaže, Uchádzači