Give me 5

Po minuloročnom úspechu sa naša škola opäť rozhodla zorganizovať súťaž GIVE ME 5. Mladí milovníci anglického jazyka mali možnosť overiť si svoje vedomosti. Žiakov zaujali najmä zábavné úlohy a priateľský prístup organizátorov súťaže. Celé podujatie pripravila kvinta A s pani učiteľkou Mgr. Vierou Balentovou. Tohtoročné prvenstvo obsadili žiaci zo ZŠ Gašpara Haina v Levoči , druhé miesto patrí  ZŠ na Francisciho ulici v Levoči a tretie miesto obsadila domáca tercia2.

Ďakujeme všetkým školám, ktoré sa zapojili a tešíme sa na Vašu účasť budúci školský rok!

Natália Bajtošová | 26.2.2017 16:55:42 | Fotogalérie, Študenti, Súťaže