Finančná gramotnosť

Rozšíriť si kompetencie vo finančnej gramotnosti žiakom prvého a druhého ročníka pomohol riaditeľ pobočky Slovenskej sporiteľne v Levoči, pán Jozef Gura.

Správne zaobchádzanie s peniazmi, ako sporiť a kam peniaze investovať,  ako využívať a uľahčiť si platbu pomocou mobilných aplikácií neboli jediné praktické rady. Mgr. Gura zároveň zdôraznil hodnotu peňazí a a význam investície do vzdelania a vzdelávania.

Touto cestou sa chceme poďakovať pánovi Mgr. J. Gurovi a pani riaditeľke školy za sprostredkovanie prednášky.

kolektív II.A

Zn.: Kvalitné vzdelávanie = úspešný študent

 

 

Natália Bajtošová | 19.10.2021 14:23:05 | Projekty