Expedícia DofE 2023

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu úspešne pokračuje. Zapojiť sa môže každý, ale nie je pre každého – vytrvalosť, pevná vôľa, pravidelné aktivity a plnenie cieľov mladých častokrát potrápia.

V závere školského roka naša dofáčka, ašpirantka na striebro, Hana Melcherová absolvovala cvičnú aj kvalifikačnú expedíciu s cudzím tímom z Trenčína. Spoznávate na fotografiách, kadiaľ viedla trasa?

„Prešli sme celú naplánovanú trasu, expedíciu sme zvládli bez zranení, miesta na spanie boli veľmi vhodne zvolené, počas expedície sme dokumentovali prostredie a zbierali rastliny, aby sme následne mohli vytvoriť koláž, ktorá obsahovala rôzne prvky popisujúce nejakým spôsobom našu cestu.“- čítame z Hankinej online účastníckej knižky.

Natália Bajtošová | 28.6.2023 18:39:43 | Aktivity v oblasti prevencie, Fotogalérie, Projekty