Exkurzia v Osvienčime a Krakove

„Tí, čo sa nepamätajú na minulosť, sú odsúdení na to, aby ju znova prežili.“ G. Santayana

Aj v duchu tohto výroku sme sa po maturitnom týždni rozhodli trochu si oddýchnuť a vybrali sme sa na dvojdňovú exkurziu do Poľska.

Prvý deň sme navštívili miesto, na ktoré by ľudstvo nemalo zabudnúť – koncentračný tábor v Osvienčime. Samotný tábor a jeho atmosféra, predmety pripomínajúce konkrétne ľudské osudy a informácie, ktoré sme sa dozvedeli o nich, v nás silno zarezonovali. Uvedomili sme si, že môžeme byť vďační za to, aký život máme a nemusíme zažívať hrôzy vojny.

Aby táto exkurzia nebola len pochmúrna, po prehliadke v Osvienčime sme sa presunuli do najnavštevovanejšieho poľského mesta Krakova. Užili sme si aj jeho čarovnú večernú atmosféru. Druhý deň sme navštívili Wawelské návršie a presunuli sme sa na ďalšie zaujímavé miesto – do soľnej bane vo Vieličke. V hĺbke 135 m sme prešli 3,5 km trasu, na ktorej sme obdivovali krásne sochy, miestnosti a niektorí z nás neodolali a ochutnali aj steny J. Bol to neopakovateľný zážitok. Riadne unavení, ale zato v dobrej nálade, sme sa vo večerných hodinách vrátili domov.

                                                                                                                                 V. Marťáková

P.S.:

Pár dní po exkurzii sme dostali do pošty tento list:

Vážená pani riaditelka Hozová,

dovoľte mi, aby som touto cestou vyjadril obdiv a uznanie Vašim študentom, ktorí sa zúčastnili zájazdu Krakow-Oswiencim-Wieliczka. Tak mimoriadne slušne, ako sa Vaši študenti správali na tomto zájazde, som ešte za 9 rokov svojej sprievodcovskej praxe nezažil. Boli veľmi disciplinovaní, stále sme mali s kolegami pocit, že vezieme prázdny
autobus. Správanie na hoteli takisto ukážkové. Nepochybne veľká vďaka patrí Vašim kolegyniam, ktoré ich vedú správnym smerom. Som nesmierne rád, že sa stále nájdu na Slovensku školy, kde má slušnosť, úcta a dobré správanie svoje stále miesto. 
Som nesmierne hrdý, že Vám študenti robia také dobré meno školy.

Za kolektív, ktorý pre Vás tento zájazd pripravil

Machac Michal, sprievodca zájazdu“

Natália Bajtošová | 25.3.2018 20:06:41 | Aktivity v oblasti prevencie, Fotogalérie